Trening programi


Kroz Step Up programe vaši lideri i zaposleni naučiće na koji način mogu da poboljšaju svoju produktivnost, pre svega upoznajući sebe i gradeći kvalitetnije odnose sa drugima. Rad sa polazinicima zasnovan je na saznanjima koja nam poslednjih decenija donose neuronauke i pozitivna psihologija. Ova saznanja, zbog svoje primenljivosti u biznisu, već se koriste u mnogim korporacijama.

U radu sa kompanijama, posebnu pažnju posvećujemo razumevanju njihovih suštinskih potreba, pa trening programe kreiramo prilagođavajući ih konkretnim timovima i praktičnim izazovima sa kojima se oni sreću. Tek na osnovu detaljne analize potreba, oblikujemo programe za svaku kompaniju, koristeći po potrebi različite metode: radioničarski rad, trening sesije, individualni ili grupni koučing, asesmente, HR konsalting. Kroz sve naše programe zaposleni će imati priliku da koncepte pozitivne psihologije unesu u svakodnevnu praksu, učeći:

  • Zašto je u poslu važno pronaći svoju svrhu?
  • Zašto je fokus ključ naše produktivnosti?
  • Zašto su vrednosti naši „vladari iz senke“?
  • Kako da zaustavimo „automatskog pilota“ i počnemo da donosimo svesne odluke?
  • Kako optimizam pokreće rezultat?
  • Kako nam zahvalnost pomaže da pobedimo stres i u najtežim okolnostima?
  • Kako da znamo šta naši zaposleni i naši klijenti u stvari žele?
  • Na koji način možemo izgraditi snažne mostove ka drugim ljudima?
  • Na koji način inspirativan lider privlači inovativne saradnike?

Pokazalo se da su ova pitanja ključna za postizanje izvrsnih rezultata u radu, tako da se njima bavimo kroz sve naše kompanijske treninge poput efektivne komunikacije, liderstva, razvoja menadžerskih veština, mentorstva, upravljavljanja ciljevima, upravljanja vremenom, efektivnog delegiranja zadataka, motivisanja i razvoja ljudi, upravljanja konfliktima, povećanja otpornosti na stres, razvoja samopouzdanja i sl.

Ukoliko ste zainteresovani za naše trening programe, možete nas kontaktirati.