Asesmenti


U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, organizujemo individualne i grupne asesmente. Asesmenti podrazumevaju procenu jakih strana i oblasti za razvoj vaših zaposlenih u cilju njihovog razvoja ili selekcije. Za procenu koristimo najpoznatije asesment alate koji se danas koriste na našem tržištu, ali i u većini velikih svetskih kompanija. To su: Hoganovi asesmenti, Human Synergistics asesmenti zasnovani na 360 stepeni metodologiji, intervjui bazirani na kompetencama, grupne ili individualne vežbe i case-ovi i sl.

Ukoliko imate potrebu da u vašem timu odaberete ljude sa najvećim potencijalom za napredovanje, ukoliko želite da imate jasne razvojne i trening planove za ključne ljude u kompaniji, ukoliko želite da intenzivno radite sa kompanijskim talentima, asesmenti čine neophodnu polaznu osnovu koja će omogućiti precizan i struktuiran rad sa zaposlenima.

Ukoliko ste zainteresovani, možete nas kontaktirati.